Agrias veterinär – Svarar inte på fråga om bedövning

Den 24 februari ställde jag en fråga till Veterinäravdelningen på Agria (se frågan nedan). Den 5 mars skickade jag en påminnelse då jag inte fått svar. Den 19 mars fick jag svar. Men inte på den fråga som jag ställde. Jag påminde då via ett mejl till Karl-Henrik Heimdahl (Agrias veterinär) att det inte var svar på frågan som ställdes. Idag 10 april har det fortfarande inte kommit något från Agria. Läs mer för att förstå vad det gäller.

AgriaLogo-SW

Den fråga som ställdes var:
  1. Ultraljudsundersökning måste ske före eventuell synovial punktion t ex anestesi (pga ultraljudsartefakter vid punktion) som tidigare påtalats. (Förklaring: se detta inlägg I klartext betyder detta att vi måste göra ultraljudsundersökning FÖRE eventuell bedövning)
  2. Vid ultraljudsundersökning används alltid Domosedan/Dolorex i kombination då hästar som endast sederas med Domosedan blir hypersensitiva vid beröring av ffa extremiteterna (Förklaring: Hästar som bara ges lugnande med Domosedan kan reagera kraftigt vid beröring av benen = risk för sparkskador)
  3. Dolorex har enligt Fass texten en centralt verkande analgetisk effekt som är så kraftig att mindre kirurgiska ingrepp kan utföras. (Förklaring: Analgestisk effekt = smärtstillande effekt)
  4. Effekten av Dolorex varar enligt Fass i upp till 5 timmar (97% clearance efter 5 timmar) och kirurgisk analgesi beräknas till 15-60 minuter. (Förklaring: Centralt verkande smärtstillande effekten varar i upp till 5 timmar)
  5. Hästar som får Dolorex uppvisar ofta tecken på ataxi och en särskild varning för detta finns i Fass under försiktighet. Ataxi bör kunna menligt påverka resultatet av en eventuell synovial anestesi. (Förklaring: Ataxi = ofrivilliga rörelser t ex i form av snubbling och vinglighet)
  6. Jag ifrågasätter därför Ert krav på synovial anestesi efter ultraljudsdiagnos  då man inte kan utesluta att Dolorex har en påverkan på det anestetiska svaret och man inte kan begära att patienten ska vänta i upp till 5 timmar före anestesierna påbörjas. (Förklaring: Synovial anestesi = bedövning av led, bursa eller senskida)
Svaret som kom från Agrias veterinäravdelning (Karl-Henrik Heimdahl). Klicka på bilden för att se större format-använd ”bakåtknappen” för att komma tillbaka till denna sida:

Svar från Agria

Som framgår av brevet ovan så har Karl-Henrik Heimdahl inte svarat på frågan om man kan anse det relevant att lägga bedövningar i en led på en häst som redan är allmänt bedövad. Det är dock intressant att se att kravet på bedövning, trots ultraljudsdiagnos, faktiskt har stöd av veterinärerna (Karl-Henrik Heimdahl i alla fall). Detta har tidigare förnekats av en annan veterinär som nu inte längre är kvar hos Agria (bara som konsult). Det återstår nu att se om det kommer något nytt svar från Agria. Idag, 10 april, har det i alla fall inte kommit något. Man kan ju dessutom undra hur Karl-Henrik Heimdahl menar när han säger att avvikelser från normalbilden inte alltid är kliniskt relevant. Man kan väl inte både avvika från normalbilden och ändå vara normal? Alla avvikelser från det normala måste väl ändå anses onormalt? Och framförallt-det Karl-Henrik Heimdahl missar-är att vi ju att vi faktiskt har en hälta från det område vi undersöker. Hälta+onormal bild på ultraljudsundersökning måste väl ändå räcka för att ställa diagnos. Att dessutom lägga en bedövning är ju att ta ett steg tillbaka då ultraljudsdiagnosen är VÄSENTLIGT mycket mera exakt än vad man kan åstadkomma via en bedövning (se detta inlägg).

Frågan huruvida ett centralt verkande lugnande/smärtstillande preparat kan störa bilden av en lokal bedövning är således fortfarande obesvarad och Agria fortsätter vägra betala ersättning trots att frågan inte är utredd.

Så nu kan vi konstatera att en av Agrias veterinärer tycker kravet på bedövning före behandling är bra, trots att diagnosen redan är ställd med hjälp av ultraljudsundersökning. Och att det är en fackligt ansluten normgrupp som antagit denna norm varpå Agria bygger sitt ersättningskrav (se detta inlägg). Vi veterinärer som är kliniskt verksamma, förväntas i största möjliga mån följa vetenskap och beprövad erfarenhet (se detta inlägg). Men om vi gör det får våra kunder inte alltid ersättning på sin veterinärvårsförsäkring.

Share