Borrelia hos hästar – när ska Jordbruksverket med flera vakna?

Jordbruksverkets veterinärer vägrar behandla hästar som uppvisar symtom mot Borrelia och som testats positivt vid antikroppsbestämning (så kallad EIA eller IFA test) och antigenanalys (så kallad IgG Immunoblot test).

DV Jordbruksverket

Enligt Distriktsveterinärernas hästexpert finns inga bevis för att sjukdomen ens existerar hos hästar. Man har nämligen aldrig lyckats isolera själva bakterien hos hästar (bara antikroppar och antigen). Därför vägrar landets distriktsveterinärer att behandla sjuka hästar om diagnosen Borrelios har ställts av en annan veterinär. Och man får förmoda att de själva inte ens testar sjuka hästar med avseende på Borrelia trots att djurskyddslagen säger att vi måste behandla sjuka djur.

Borrelia bakterier

Borrelia bakterien är en så kallad spiroket. Andra kända spiroketer är till exempel den bakterie som orsakar syfilis. Redan 1909 misstänkte den svenska hudläkaren Arvid Afzelius att de röda expanderande hudförändringar man ibland såg på människor orsakades av fästingar. 1975 upptäckte Allen Steere en inflammation hos barn och ungdomar i området kring Old Lyme, Connecticut, USA. De drabbade hade alla blivit bitna av fästingar och därför misstänktes att fästingarna i detta område av USA bar på sjukdomen. Det dröjde dock ända till 1982 då Willy Burgdorfer hittade de spiroketer som orsakade sjukdomen. Bakterien döptes efter honom och fick namnet Borrelia burgdorferi. Numera har man hittat över 20 olika arter av Borreliabakterier. 1991 hittades en 5300 år gammal man i Italienska alperna som man kallade Ötzi. När man undersökte Ötzis DNA hittade man DNA sekvenser som till 60% stämmer överens med Borreliabakteriens DNA och man drog slutsatsen att Ötzi drabbats av Borrelios.
Så man kan väl klart konstatera att sjukdomen Borrelios fanns långt innan man lyckades hitta bakterien på människor. Bakterier uppstod ju inte i samband med att mikroskopet uppfanns så att säga.

Ett stort plustecken

Tur för oss människor att det fanns läkare som var tillräckligt modiga att påstå att Borrelios fanns långt innan man hittade bakterien.

Ett stort minustecken

Synd om hästarna att landets statligt anställda veterinärer inte har samma öppenhet.

Ticks

Man får väl förmoda att de veterinärer som måste se bakterien innan de tror att sjukdomen finns inte heller betalar elräkningen. För elen i ledningarna har de ju knappast heller sett.

Share