DMSO – igen!

Den 22 januari 2016 publicerades det en varning för DMSO på Svensk Travsports (ST) hemsida. Den var signerad Peter Forssberg som tidigare var Chefsveterinär på ST men numera verkar som konsult efter pensionen. Läs denna publicering här. Man får nog tyvärr konstatera att detta var ett lågvattenmärke som inte gör att förtroendet för ST’s veterinäravdelning har ökat. Denna lilla enkla molekyl delar upp veterinärkåren i två läger. Men förespråkarnas skara bara ökar och ökar.

En bild på en DMSO molekyl

Efter att ha läst igenom denna publicering så förstår man – just ingenting.

ST förefaller ju att ha en god rutin i att upptäcka otillåten användning av DMSO via sina dopingkontroller och man kan väl knappast hålla själva preparatet ansvarig för att det blivit positiva dopingprov?. De positiva proverna förra året är troligen ett tecken på att användningen av DMSO faktiskt har ökat. Vilket får anses positivt då substansen är vetenskapligt väldokumenterad både på människa och häst, sedan minst 50 år väl beprövad både på människa och djur, saknar egentliga biverkningar, är det enda verksamma preparatet mot vissa svåra inflammationer och är en kroppsegen substans som är vanligt förekommande i naturen som en del av den livsviktiga svavelomsättningen.

Först står det att DMSO är ett lösningsmedel. Jag har svårt att tänka mig att de olika användningsområdena för DMSO inom humansjukvården (till exempel för förvaring av transplantationsorgan, som enda verksamma substans mot en svårartad inflammation i urinblåsan med flera) skulle bero på dess egenskap som lösningsmedel!. Det finns en  DMSO framtagen för användning inom sjukvården. Denna beredning av DMSO med medicinsk renhet är den som ska och bör användas inom såväl human sjukvård som veterinär sjukvård.

Sedan hävdar ST eller snarare Peter Forssberg som signerat publiceringen, att DMSO inte är ett läkemedel. Enligt läkemedelslagen (SFS 1992:859) är ett läkemedel en vara som har som syfte ”att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte”. Då DMSO används i syfte att lindra och bota sjukdom så är DMSO alltså ett läkemedel. Peter Forssberg menar att man ska använda ”godkända läkemedel”. Enligt Läkemedelslagen finns inte denna definition så det är väl ”registrerade läkemedel” som åsyftas. Veterinärer är den enda yrkeskåren som får förskriva receptbelagda läkemedel avsedda både för människa och djur som en kompensation för det relativt dåliga utbudet på veterinärläkemedel. Veterinärer använder således dagligen icke registrerade läkemedel (inte registrerade för användning på djur) så DMSO blir bara ytterligare en i raden. Och högst tänkvärt är också att trots det enorma  utbudet av registrerade läkemedel som våra läkare har tillgång till, så används ändå DMSO ibland på människor. Så unika egenskaper har det.

Bild på en flaska DMSO för injektion

Det finns i Sverige en av Apoteksbolagens Produktion och Laboratorier (APL) tillhandahållen 20%-ig injektionslösning av DMSO där det enligt etiketten framgår att det är ”För intraartikulär injektion” (översatt: för injektion i leder). Denna beredning har tillhandahållits via Apotek i Sverige i över 25 år. APL tillhandahåller dessutom en 50%-ig lösning för användning i urinblåsan och en 90%-ig beredning för utvärtes bruk. Injektionslösningarna är receptbelagda men beredningen för utvärtes bruk är receptfri så den kan jag publicera vad APL skriver om: ”Läkemedlets namn: Dimetylsulfoxid vet. 90 % kutan lösning. Utseende: Färglös vätska med svag vitlökslukt.
Typ av läkemedel: Utvärtes läkemedel för led- och muskelvärk, ATC-kod QM02AX03”. Observera särskilt att det står ”läkemedel”. Beredningen för användning i urinblåsan har Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat att subventionera vilket endast görs med läkemedel som har särskild samhällsnytta. Den är dessutom ett registrerat läkemedel i FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.

Så Peter Forssbergs publicering avseende DMSO var dåligt underbyggd och har väl inte direkt gjort att förtroendet för ST’s veterinäravdelning har ökat. DMSO är här för att stanna som en god hjälp för både människor och djur.

 

Share