Om Per

En bild av Per

Per Spångfors har arbetat som hästpraktiserande veterinär i så gott som hela sin yrkesverksamma veterinärtid. I över 30 år har hästarnas prestationsförmåga varit det huvudsakliga intresseområdet.

Då olika former av rörelsestörningar är den absolut vanligaste orsaken till sviktande prestationsförmåga hos tävlande hästar var det naturligt att utveckla möjligheterna att diagnosticera och behandla dessa problem. DGA eller Diagnostisk Gångarts Analys togs fram som ett sätt att komma problematiken med hältdiagnostik en bit längre än de traditionella metoderna. Detta koncept har successivt utvecklats och förfinats genom åren och har nu även rönt en hel del internationellt intresse. Pers bakgrund som idrottsfysiolog och elitidrottsman har varit en god hjälp på vägen i detta utvecklingsarbete. Som på intet sätt är färdigutvecklat. Varje år hittas nya infallsvinklar på den ofta svårlösta gåtan varför hästarna inte presterar som förväntat.

I denna blogg presenteras lite tankar och idéer som roat och retat genom åren. Den fråga som tyvärr måste ställas är – Vart är Svensk hästsjukvård på väg? Går den framåt eller rent av bakåt?

Allt är dock inte svart eller vitt – (som denna blogg)

Share