Kategoriarkiv: Ultraljudsundersökning

Mindre musklad på ena sidan av korset?

Hästar med en asymmetri av korsets ovansida (alltså mindre musklad på ena sidan) är inte så ovanligt. Orsakerna kan vara många men en inte alltför ovanlig orsak är skador på muskelfäste och/eller ligamentfäste på bäckenvingen (Ilium). Diagnosen är enkel och ställs med hjälp av ultraljudsundersökning. Diagnosen är också viktig att fastställa då en vanlig åtgärd när hästen tappar muskelmassa på korset är någon form av kiropraktisk manipulation. Detta är dock INTE att rekommendera vid skador på muskelfäste eller ligamentfäste i denna region.

Bild på en häst bakifrån med en muskelatrofi

 

Vi diagnosticerar årligen mellan 12-15 fall av skador på muskel-eller ligamentfäste på bäckenvingen vid Euro-Vets Hästklinik. Den rörelsestörning som hästarna uppvisar på rullbandet är ganska typisk vid bäckenskador och motiverar vidare undersökning med hjälp av ultraljud. Om skadan inte är akut ser man också olika grader av muskelförtvining (atrofi) på ena bäckenhalvan. Om atrofien är lindrig (inte så påtaglig som på bilden ovan) är det lättast att se den bakifrån när hästen travar (en rullmatta underlättar diagnosen). Då man höjer bandet och hästen får trava i uppförsbacke ökar symtomenbilden.

Eftersom det är fästet av kroppens mest aktiva muskel för framåtdrivning (gluteus medius) som skadas eller oftare dess mothållande ligament på undersidan av bäckenvingen så är ett vanligt symtom som ryttaren/kusken upplever att kraften i påskjutet bakifrån minskar. Detta märks mest vid till exempel hoppning, klättring eller körning/galopparbete i sand och liknande. Många hästar börjar så småningom visa olika former av protester vid dessa lite tyngre aktiviteter. Det förefaller bli kraftigare symtom när själva muskelfästet skadas än när fästet på det mothållande ligamentet skadas (se bilden nedan). Vi har också haft hästar där båda områdena är skadade.

Bild på ett hästskelett där bäckenbenet är märkt

Troligen är dessa skador traumatiska (hästen halkar, går omkull eller liknande) men kan troligen även uppstå vid kraftig momentan ansträngning av bakbenen typ startmomentet när grinden på startboxen öppnas vid en galopptävling och liknande. Vi har haft skador på många raser och åldersgrupper samt hästar med olika användningsområden.

Ultraljudsbild på ett skadat muskelfäste i korset

Skadorna ses nästan alltid i form av så kallade avlossningsfrakturer alltså där det lossnat ett eller flera benfragment från antingen muskelfästet (som på bilden ovan) eller ligamentfästet (som på bilden nedan). När det är muskelfästet som skadas ses till en början även en lokal muskelinflammation i skadeområdet (som på bilden ovan). Vi har sett betydligt flera skador på ligamentfästet (på bäckenbenets undersida) än på muskelfästet (på bäckenbenets ovansida). Och av någon anledning är skadan betydligt vanligare på vänster sida (!?). Detsamma gäller inflammation i SI-leden (ileo-sacralleden, korsbensleden, korsleden som den också kallas) som ju är i samma område av bäckenet som dessa ligament och muskelfästesskador.

Ultraljudsbild på ett skadat ligamentfäste i korset

Även om vissa försäkringsbolag (till exempel Agria) endast ersätter behandling om skadan lokaliserats med en bedövning (se detta inlägg) så är det helt omöjligt att få någon som helst respons på rörelsestörningen vid en bedövning av dessa skador. Diagnosen är helt och hållet en ultraljudsdiagnos.

Behandlingen är enkel. Hästen går i hage och kan motioneras lätt (inget ansträngande arbete med bakbenen) under konvalescensen. Läkningstiden är ibland lång och man får räkna med mellan 3-6 månader. Det positiva är att ALLA hittills diagnosticerade fall har läkt bra och hästarna har återgått till normal prestationsförmåga. Muskelatrofien KAN bli bestående (men minskar alltid i omfattning) men i övrigt har skadorna läkt utan behandling. De avlossade benfragmenten får ligga kvar och tycks inte utgöra något obehag för hästen. Det är sannolikt skadan på själva bäckenbenet som är den hält-/smärtutlösande faktorn, inte själva benbitarna.

Så denna inte alltför ovanliga skada är: LÄTT att diagnosticera med en bra ultraljudsutrustning-kräver INGEN behandling annat än minskad arbetsintensitet-har en GOD prognos för återgång till normalt arbete-men läkningstiden kan bli LÅNGVARIG.

Share

Ultraljudsundersökning eller titthålskirurgi vid meniskskador?

Meniskskador på hästar är inte så ovanligt (men orsakar inte så ofta problem i form av hälta). Sprickor i menisken (nästan alltid menisken på knäledens insida) ser man ofta vid ultraljudsundersökning men meniskskadan måste vara ganska allvarlig innan den tycks utgöra ett problem för hästen. Man kan diagnosticera meniskskador med hjälp av ultraljudsundersökning eller vid titthålskirurgi (artroskopi). Vilken metod som är bäst undersöktes av Veterinärmedicine doktor Laurie Goodrich vid Colorado State University i Fort Collins Colorado, USA. Hon konstaterade att ultraljudsundersökning var klart bättre på att hitta skador i meniskerna.

Bild på Philips iU22 ultraljudsmaskinStudien presenterades på American Association of Equine Practitioners (AAEP) Convention som hölls i Salt Lake City, Utah mellan 6-10 december 2014. Goodrich beskrev i detalj de båda olika sätten att diagnosticera mjukdelsskador i bakknäna. Hon framhöll att det var svårt att komma åt att se alla delar vid artroskopi och då i synnerhet meniskerna. Vid ultraljudsundersökning är däremot dessa delar lätt synliga och det är lätt att ställa diagnos och prognos enligt Goodrich. I studien ingick 47 knäleder på 37 hästar som både undersöktes med ultraljud och artroskopi. Sammanfattningsvis kostaterade Goodrich:

 • Ultraljudet hittade flera och allvarligare skador i meniskerna
 • Artroskopi var bättre på att hitta skador i ligamentet som håller menisken på plats, men ultraljudet kunde se skador i detta ligaments fäste på skankbenet (tibia).
 • Artroskopi upptäckte mera skador i ledbrosket men ultraljudet hittade flera förändringar i benet under ledbrosket liksom pålagringar i ledkanten

Goodrich konstaterade till slut att vid Colorado State University undersöktes alla hästar med problem från bakknän BÅDE med ultraljud och artroskopi då dessa båda metoder kompletterar varandra väl enligt henne.

De bilder som presenterades från ultraljudsundersökningarna var av mycket undermålig kvalietet. Det var uppenbart att de använde en ultraljudsmaskin med mycket begränsat dynamiskt omfång (låg bildkvalitet). Jämför bilden från studien med en bild från ett modernt ultraljudssytem från toppskiktet av maskiner som vi har på kliniken.

menisk-usa

Bild från presentationen i Salt Lake City. Pilen sägs visa en spricka i menisken. Jämför denna bild med bilden nedan från vår maskin så får man en uppfattning om skillnaden i bildkvalietet mellan en  ”billig” maskin och en maskin i toppskiktet. Som i det flesta situationer så får man vad man betalar för.

Menisk_upf

Bild på en normal menisk med vårt ultraljud

Bilder på menisker från häst

Bild på en menisk med sprickor som är svåra att se med artroskopi.

 

Så trots att man använt en maskin med låg bildkvalitet så var ändå ultraljudet bättre på att hitta meniskskador. De delar av knäleden som Goodrich tyckte man såg bättre vid artroskopi (ledbrosk och meniskligamentet) kan man se mycket bra med en maskin med bättre bildkvalitet än vad de använde i denna studie. Därmed finns det inte heller när det gäller dessa delar någon anledning att göra en artroskopi.

Share

Inflammation i Strålbensbursan – Sanning och myt

Inflammation i strålbensbursan är en relativt vanlig orsak till hälta från hovområdet, och nästan uteslutande från frambenen. Ofta kommer hältan akut och kan första dagarna vara kraftig, vilket gör att man ibland tror att hästen fått en hovböld. Då det också är vanligt att hästen blir varm i karled och ballar, samt att man får en ökad puls i blodkärlen bakom kotan ökar också tron på att det rör sig om en hovböld. Den kraftiga hältan avtar dock snabbt (inom 1-2 dagar) och därefter ser man hältan mest som att hästen är stel på morgonen när man tar ut den från boxen. Efter ett tag i hagen ser hästen ofta ohalt ut. Men vid ridning och longering framförallt på böjda spår får man en lätt indikation på att hästen inte är helt bra.

Schematisk bild på strålbensbursan

Som kan se på bilden här ovan, så ligger strålbensbursan som en liten ”glidkudde” mellan strålbenet och djupa böjsenan. Det är lätt att förstå vilket enormt tryck det är på alla delarna (strålben, bursa, sena osv) i detta område. Det som kanske inte direkt framgår av bilden är att strålens främre tredjedel ligger rakt under strålbensbursans mittre del vilket (möjligen) har en viss betydelse för uppkomsten av inflammation i bursan. Ett akut kraftigt tryck på strålen, till exempel om hästen trampar på en sten eller dylikt, kan troligen skapa ett så kraftigt tryck mot bursan att man får en blödning i bursan (eller slemsäcken som det heter på svenska). Blödningen och tillhörande skada i bursaväggen är sannolikt tillräckligt för att skapa en inflammation. Att blödningar förekommer i strålbensbursan ser man om man behandlar denna inflammation strax efter att hästen blivit halt. Då får man vid punktion av bursan ofta  blodblandad vätska ur nålen.

Hältan man ser vid en inflammation i strålbensbursan är lite speciell. Den avlastande ”nickning” man ser kommer inte då hästen belastar benet utan först strax innan överrullningen av hoven. Det är ju då djupa böjsenans tryck på strålbensbursan är som störst. Mikrosekunden efter detta moment sätter hästen ner det andra (fram)benet (denna åkomma är absolut vanligast på frambenen men kan också ses på bakbenen) vilket gör det lätt att tro att hältan sitter i ”fel” ben. Om inflammationen får fortgå under en längre tid utan behandling kommer så småningom trakten på denna hov att bli hög. Trots ihärdiga försök av hovslagaren att hålla nere trakten så blir den bara högre och högre.

Obehandlad inflammation i strålbensbursan är enligt min åsikt den vanligaste orsaken till att en häst plötsligt får en hög trakt liknande en bockhov.

Ultraljudsbild på en inflammation i strålbensbursan

Diagnosen är ganska lätt att ställa med hjälp av en bra ultraljudsmaskin med en mindre kurverad givare. På bilden här ovan ser man hur väggen i bursan är ordentligt förtjockad och en kraftigt ökad mängd vätska ses (synovia med liknande sammansättning som ledvätska).

Behandlingen är enkel med den teknik som vi genom åren utvecklat på min klinik. Med hjälp av denna teknik kan man med stor precision träffa strålbensbursan UTAN att med nålen gå igenom djupa böjsenan (vilket är viktigt för att inte skapa en blödning i senan). Om skadan behandlas akut är behandlingsresultatet bra efter bara en injektion av antiinflammatoriska preparat (oftast DMSO eller blandning DMSO/kortison). Men det är heller inte ovanligt att behandlingen får upprepas ett antal gånger. En mycket viktig del av behandlingen är att hästen får en tunn plastsula under skon. Det tycks som detta extra skydd mot stråltryck mot slemsäcken är till stor hjälp för hästen. Man ser nästan omedelbart att det lite korta stickande steget på det drabbade benet försvinner när sulan är på plats och att hästen ”vågar” ta ut steget normalt. Det korta steget kvarstår ofta även efter behandling ända tills sulan kommer på. Tjockare sula eller så kallad PG-sko är inte att rekommendera då sulan måste kunna bukta en aning när strålen växer så att inte ett ”konstant” tryck uppstår mot bursan. Hästar som skos med för tjock sula är ofta bra några veckor men då strålen har vuxit till kommer ömheten och det korta steget lätt tillbaka. Den sula som klart att föredra är en grå plastsula som heter No Shock (från Mutad). Fyllningen under sulan har mindre betydelse vad man använder (silikon, tjärdrev eller annat) men ska helst INTE hamna över strålen. Återkommande inflammation i strålbensbursan är inte ovanligt under ett antal månader efter behandling, men risken för återfall minskar rejält om hästen får ha en sula under åtminstone 3 skoperioder efter behandling. OBSERVERA att sula med så kallad stråltryckare MÅSTE undvikas.

 

Sulan No Shock från Mutad

Många källor på Internet beskriver inflammation i strålbensbursan som ”obotligt”. Detta kan inte vara mera fel. Inflammation i denna bursa är inte värre än i andra bursor så det finns ingen anledning till oro om din häst fått denna diagnos. MEN det finns andra diagnoser i detta område som är betydligt allvarligare. Till exempel kan djupa böjsenan skadas där den passerar strålbenet, glidbrosket på strålbenet vid strålbensbursan kan skadas och så vidare och dessa skador leder ofta till en hälta som är svår att rå på.

Share

Ultraljudsundersökning – ett varningens ord!

Den teknologi som ökar mest inom både human- och veterinärmedicinen är undersökning med ultraljud. Metoden är ofarlig, billig att använda och maskinerna blir alltmera sofistikerade. Men det finns också all anledning att varna för metoden. Billiga maskiner och oerfarna användare kan ge helt fel diagnoser och rekommendationer om behandling.

Bild på en hel rad ultraljudsmaskiner.

Många veterinärer väljer att investera i ultraljudsmaskiner som framförallt är portabla. De är lätta att ta med sig i bilen och relativt billiga att inhandla (som de 3 maskinerna längst fram på bilden ovan). Med den lilla bildskärm som dessa maskiner har, ser bilden ganska bra ut och upplösningen (detaljrikedomen) på bilderna förefaller vid en snabb granskning vara rätt bra. Men verkligheten är en helt annan.

Det som gör att bilden ser ganska bra ut är just avsaknaden av detaljer. Man kallar det ”spatial upplösning” eller förmågan att urskilja små detaljer, och det är en av de stora skillnaderna mellan de ”billiga” och de ”dyra” maskinerna (maskinerna lite längre bak i bilden ovan). Kan maskinen inte urskilja de små detaljerna så kan den till exempel inte skilja på de olika vävnadstyper som ultraljudet passerar. Det ser ofta ut som en homogen vävnad när det i själva verket kanske är 2,3,4 eller flera olika vävnader som ska urskiljas. Antalet och typen av kristaller som sänder ut ultraljudet är av stor betydelse för detta. De enklare maskinerna kan ha mindre än hundra kristaller i själva proben (sändaren/mottagaren) medan de mest avancerade har flera tusen.

En ultraljudsbild på korsbanden

Bilden på korsbanden i knäleden som ses här ovan visar vilken hög spatial upplösning (detaljskärpa) det är på de allra bästa maskinerna. Korsbanden kan överhuvudtaget inte ses med de billigare maskinerna.

Det som är den absolut svåraste ultraljudsdiagnosen är kanske lite förvånande – ”frisk” diagnosen! Det kan ju vara ganska ödesdigert om man till exempel friskförklarar en sena efter en skada om senan inte är helt frisk. Hästen sätts igång i träning och risken är då stor att senskadan kommer tillbaka. Detta är enligt min åsikt en vanlig anledning till att det förekommer så många återfall vad gäller sen- och gaffelbandsskador. För att SÄKERT kunna säga att en sen- eller gaffelbansskada verkligen är helt läkt, krävs det en ganska ”vass” maskin. Är det fel diagnos kan följderna bli tråkiga.

Med en bra maskin i det övre prissegmentet (man får ju vad man betalar för) och med gedigna kunskaper så är ultraljudsundersökning en ypperlig metod att fastställa skador och inte minst för att säkert kunna fastställa när en skada är läkt.

Share

Ultraljudsundersökning eller bedövning

Allt flera försäkringsbolag ersätter bara hältutredningar om diagnostiska anestesier (bedövning) har lagts före behandling. I detta inlägg ska jag försöka förklara varför detta är olyckligt. Med ultraljudsundersökning kan man fastställa exakt sjukdomsorsak men man kan även använda ultraljudsundersökning för att säkerställa att hästen är frisk. Bedövning kan inte användas för att friskförklara hästen utan bara för att fastställa ett sjukdomsområde.

En liten figurin med en injektionsspruta

Vid en rörelsekontroll av hästen i samband med en hältutredning, kan man oftast fastställa vilket/vilka ben som visar onormalt rörelsemönster och i vissa fall kan man ganska säkert fastställa om det ”ofriska” sitter högt, lågt eller mittemellan. För att få ett mera exakt behandlingsställe måste man (oftast) gå vidare med andra undersökningar för att faställa exakt diagnos. De två dominerande metoderna för detta är ultraljudsundersökning och diagnostisk anestesi (i fortsättningen kallat bedövning). Röntgenundersökning kvalificerar inte som metod att fastställa behandlingsställe utan kan användas efter diagnosen är ställd för att kontrollera skadans påverkan på skelettet.

 

Bild på Philips iU22 ultraljudsmaskinMed moderna ultraljudsmaskiner i den övre prisklassen  kan man enkelt studera både ytliga och djupt liggande strukturer. Upplösningen på bilden är nu så hög att man lätt ser även ytterst små förändringar. Bildförbättringen är idag mycket mer påtaglig än när vi gick från ”vanlig” till digital röntgen. Maskinerna i toppskiktet ställer automatiskt in sig beroende på vilken vävnad man studerar vilket gör att handhavandet nu är ganska enkelt. Maskinerna är så kraftfulla att man kan studera ett hjärta i live 3D  det vill säga man ser hjärtat slå i 3D. Man kan vrida och vända på bilden och till och med ”skala” bort strukturer som är ”i vägen” så att man kan se in i hjärtats olika delar. Foster kan studeras på samma sätt och allt är live, alltså i realtid. Vill du kolla en led hur den fungerar när benet böjs är det inga problem och så vidare.

Bild på ett foster i 3D som tagits med ultraljudsundersökning

Att vi idag kan studera korsband i 3D är för dessa maskiner en barnlek. Det är då ingen underdrift att säga att det är en extremt lätt att se om vi har en inflammation i en led. Det finns ingen led vi inte kan studera vid ultraljudsundersökning (och hästen har över 200 leder inkluderande ryggkotpelarens alla leder). Dessutom har vi en rad slemsäckar, senor, gaffelband, ledband och muskler som också tillhör rörelseapparaten som går att kontrollera. Du även använda ultraljudet för att guida nålen vid injektion vilket vi alltid använder oss av vid behandling av SI leder (korsled, korsbensled) , vid så kallad sklerosering (borttagande)  av små blodkärl i senor och gaffelband eller vid injektioner i senor och gaffelband. Metoden används mycket på människor för att hitta nerver att bedöva före operationer till exempel.

En ultraljudsundersökning går snabbt, är ofarlig för både hästen och människorna runt omkring och skapar inget obehag för hästen. Investeringskostnaden på dessa High End maskiner är hög men användningsområdena är nästan oändliga och de kräver så gott som inget underhåll. Vi hör ibland om veterinärer som hävdar att man inte kan se med ultraljud om en led är inflammerad. Dessa veterinär har troligen en för dålig maskin och/eller saknar den kunskap som behövs.

Bild på en injektionssprutaEn diagnostisk anestesi (bedövning), kan användas för att se om en smärtreaktion upphör eller minskar. Man kan bedöva leder, senskidor, slemsäckar och nerver. Det är svårt att utvärdera effekten av en bedövning på områden som inte rör sig så mycket, då man oftast kontrollerar bedövningseffekten genom en ny rörelsekontroll. Därför är det svårt (om inte omöjligt) att se någon bedövningseffekt på slemsäckar och i många fall är det svårt att se bedövningseffekt även på senskidor. Även de stora lederna högt upp på benen (knäleder, höftleder, SI leder, armbågsleder och bogleder) är svåra att utvärdera en bedövningseffekt på, då dessa leder styrs av flera kraftiga muskelgrupper. Musklerna fortsätter att styra leden även efter bedövning, så effekten av bedövningen är blygsam. Därför används bedövning mest på de nedre delarna av benet. Vad som gör denna metodik extra svår att bedöma är att man egentligen inte riktigt vet VAD som bedövas. Man kan ju tycka att om man sprutar in bedövningsvätska i en led, att det är just den leden som bedövas. Och visst är det väl så men, du får även en viss bedövning på vävnaden runt omkring leden. Du kan alltså inte veta om bedövningen släckte hältan för att det är en inflammation i leden eller om det till exempel är ett ledband som är skadat (vrickning). Du kan dessutom få en viss bedövningseffekt på de smärtnerver som passerar den bedövade leden och därmed kan man få en bedövningseffekt på områden nedanför den bedövade leden. Av den anledningen börjar man oftast att bedöva nedifrån och går uppåt. Varje veterinär som använder bedövning har olika tider de väntar efter att bedövningen är lagd innan de kontrollerar resultatet. Detta för att minska risken att bedövningsvätska sprider sig till omgivande delar alltför mycket. MEN den springande punkten är ändå att det inte går att kontrollera VAD som har blivit bedövat. OM bedövningen tar bort den smärtreaktion man tidigare sett så vet man bara vilket  OMRÅDE smärtan kom från men man kan inte veta VAD som orsakat smärtan. Oftast ANTAS att det rör sig om en ledinflammation då detta är vanligast, men det kan ju vara något helt annat.

Sammanfattningsvis tre plus och tre minus för varje metod:

Ett stort plustecken

Ultraljudsundersökning plus

 • Hög precision (du ser exakt vad som felar)
 • Kan ställa både ”sjuk” och ”frisk”-diagnos
 • Säker för patient och omgivning

Bedövning plus

 • Kräver ingen större investering
 • Billig att utföra
 • Går att utföra i fält

Ett stort minustecken

Ultraljudsundersökning minus

 • Höga investeringskostnader för de bästa maskinerna
 • Kräver en hel del utbildning och erfarenhet
 • De bästa maskinerna kan bara användas på klinik

Bedövning minus

 • Ospecifik-du kan inte kontrollera vad som är bedövat
 • Kan bara fastställa ”sjuk”-område
 • Risk för infektion och andra biverkningar
Share